რა არის მდგრადი საჯარო შესყიდვები და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მიდგომა იხილეთ სრულად

რა არის მდგრადი საჯარო შესყიდვები და როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს მიდგომა

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სამრეწველო ემისიების შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები იხილეთ სრულად

სამრეწველო ემისიების შესახებ'' საქართველოს კანონის პროექტი და მისგან გამომდინარე კანონპროექტები

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირების შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ მთავრობის დადგენილებების პროექტები იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ მთავრობის დადგენილებების პროექტები

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის მოქმედების ვადა იცვლება იხილეთ სრულად

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეული მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის მოქმედების ვადა იცვლება

 სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა იხილეთ სრულად

სათემო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

ახალი სასწავლო მოდულები აგრარული მიმართულების უნივერსიტეტისა და პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებს გააცნეს იხილეთ სრულად

ახალი სასწავლო მოდულები აგრარული მიმართულების უნივერსიტეტისა და პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებს გააცნეს

გარემოსდაცვითი მმართველი დასრულდა იხილეთ სრულად

გარემოსდაცვითი მმართველი დასრულდა

ქ.რუსთავის საჯარო სკოლების მასწავლებლებისთვის ტრენინგები გაიმართა იხილეთ სრულად

ქ.რუსთავის საჯარო სკოლების მასწავლებლებისთვის ტრენინგები გაიმართა