ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ორმხრივი ხელშეკრულებები

დასახელება

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და კორეის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2015

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და კორეა

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და კორეის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2015
ურთიერთგაგების მემორანდუმი  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა  და კორეის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ  2015 ურთიერთგაგების მემორანდუმი  საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა  და კორეის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ  2015

დასახელება

შეთანხმება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის გარემოსა და წყლის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2014

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და ბულგარეთი

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
შეთანხმება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის გარემოსა და წყლის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2014
შეთანხმება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის გარემოსა და წყლის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ  2014 შეთანხმება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბულგარეთის რესპუბლიკის გარემოსა და წყლის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ  2014

დასახელება

მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2015

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და ბელარუსია

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2015
მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2015 მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ბელარუსის რესპუბლიკის ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2015

დასახელება

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ავსტრიის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, ტყის, გარემოს და წყლის მართვის ფედერალურ სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თნამშრომლობის შესახებ 2015

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და ავსტრია

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ავსტრიის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, ტყის, გარემოს და წყლის მართვის ფედერალურ სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თნამშრომლობის შესახებ 2015
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ავსტრიის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, ტყის, გარემოს და წყლის მართვის ფედერალურ სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თნამშრომლობის შესახებ 2015 საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ავსტრიის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის, ტყის, გარემოს და წყლის მართვის ფედერალურ სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თნამშრომლობის შესახებ 2015

დასახელება

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვი სამინისტროს და იტალიის რესპუბლიკის გარემოს, მიწისა და ზღვის სამინისტროს შორის კლიმატის ცვლილების მოწყვლადობის, რისკის შეფასების, ადაპტაციისა და შერბილების სფეროში თამანშრომლობის შესახებ

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და იტალია

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვი სამინისტროს და იტალიის რესპუბლიკის გარემოს, მიწისა და ზღვის სამინისტროს შორის კლიმატის ცვლილების მოწყვლადობის, რისკის შეფასების, ადაპტაციისა და შერბილების სფეროში თამანშრომლობის შესახებ
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვი სამინისტროს და იტალიის რესპუბლიკის გარემოს, მიწისა და ზღვის სამინისტროს შორის კლიმატის ცვლილების მოწყვლადობის, რისკის შეფასების, ადაპტაციისა და შერბილების სფეროში თამანშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვი სამინისტროს და იტალიის რესპუბლიკის გარემოს, მიწისა და ზღვის სამინისტროს შორის კლიმატის ცვლილების მოწყვლადობის, რისკის შეფასების, ადაპტაციისა და შერბილების სფეროში თამანშრომლობის შესახებ

დასახელება

ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთვრობას შორის გარემოს დეცვისა და სატყეო მეურნეობის სფეროში თნამშრომლობის შესახებ

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და თურქეთი

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთვრობას შორის გარემოს დეცვისა და სატყეო მეურნეობის სფეროში თნამშრომლობის შესახებ
ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთვრობას შორის გარემოს დეცვისა და სატყეო მეურნეობის სფეროში თნამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულება საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთვრობას შორის გარემოს დეცვისა და სატყეო მეურნეობის სფეროში თნამშრომლობის შესახებ

საჯარო განხილვები