ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ორმხრივი ხელშეკრულებები

დასახელება

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და უკრაინის ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შორის შავი ზღვის გარემოსა და მისი წყალშემკრები აუზის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

ხელშეკრულების მხარეები

საქართველო და უკრაინა

ხელმოწერის თარიღი

დასრულების თარიღი

ხელშეკრულების ტიპი

შეთანხმება
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და უკრაინის ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შორის შავი ზღვის გარემოსა და მისი წყალშემკრები აუზის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ
ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და უკრაინის ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შორის შავი ზღვის გარემოსა და მისი წყალშემკრები აუზის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და უკრაინის ეკოლოგიისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შორის შავი ზღვის გარემოსა და მისი წყალშემკრები აუზის დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ

საჯარო განხილვები