ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სამსახურის უფროსი

ნინო ტაბატაძე

ნინო ტაბატაძე

განათლების პროექტების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

განათლება 

2019 - 2019 წწ - რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგიისა და ელექტრული ინჟინერიის ფაკულტეტი - გარემოსდაცვითი მეცნიერების მაგისტრი (ერამუს მუნდუსის ორმაგი მაგისტრის ხარისხის პროგრამა).

2017 - 2019 წწ ვილნიუსის გედიმინასის სახელობის ტექნიკური უნივერისტეტი, გარემოსდაცვითი ინჟინერიის ფაკულტეტი - გარემოსდაცვითი ინჟინერიის მაგისტრი (მაგისტრის ხარისხი).

2013 - 2017 წწ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყვლო მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ეკოლოგიის ბაკალავრი (ბაკალავრის ხარისხი).

სამუშაო გამოცდილება

2023 წ - დღემდე განათლების პროექტების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი (თბილისი, საქართველო).

2022 - 2023 წწ - განათლების პროექტების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი (თბილისი, საქართველო).

2021 - 2022 წწ - მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სასწავლო კურსების კოორდინატორი - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი (თბილისი, საქართველო).

2020 - 2020 - სტაჟიორი ნარჩენების მართვის კონსულტირების მიმართულებით - Ecogestus Lda (ფიგეირა და ფოში, პორტუგალია).

2019 - 2020 წწ - სტაჟიორი ჭკვიანი სოფლის მეურნეობის ციფრული პლატფორმის განვითარების მიმართულებით - Agricolus s.r.l (პერუჯა, იტალია).

2018 - 2018 წწ - საარჩევნო კომისიის მდივანი - საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები 2018 (ვილნიუსი, ლიეტუვა).

2018 - 2018 წწ - სტაჟიორი პარლამენტის თავმჯდომარის სამდივნოსა და გარემოსდაცვით კომიტეტში - ლიეტუვის რესპუბლიკის სეიმი (ვილნიუსი, ლიეტუვა).

2018 - 2018 წწ - თარჯიმანი (ლიეტვური - ქართული) - აღმოსავლეთ ევროპის კვლევების ცენტრი (ვილნიუსი, ლიეტუვა).

2016 - 2017 წწ - თანადამაარსებელი და წევრი - „თსუ-ის ეკომოლაშქრეთა კლუბი“ (თბილისი, საქართველო).

2015 - 2017 წწ - გენერალური დირექტორი - არასამთავრობო ორგანიზაცია „Greenvol/მწვანე მოხალისეები“ (თბილისი, საქართველო).

2013 – 2017 წწ -წევრი - არასამთავრობო ორგანიზაცია „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/ დედამიწის მეგობრები“ (თბილისი, საქართველო).

საჯარო განხილვები