ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სამსახურის უფროსი

განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი

განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი

განათლების პროექტების სამსახურის უფროსი

განათლება 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

საჯარო განხილვები