ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ლექცია - სემინარები

  • დაწყების თარიღი
  • დასრულების თარიღი

"მოხალისე ლექტორი" - სემინარი კოლხური ბზის შესახებ

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის პროექტის „მოხალისე ლექტორი“ ფარგლებში აფხაზეთის N2 და N3 სკოლების მოსწავლეებთან კოლხური ბზის შენარჩუნებისა და მისი მავნებელ-დაავადებების კონტროლის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა-სემინარი გაიმართა. სემინარზე მოსწავლეებმა კოლხური ბზის გადაშენების საფრთხეების, ამ მხრივ არსებული მდგომარეობისა და მისი შენარჩუნების საშუალებების შესახებ მიიღეს ინფორმაცია. აღნიშნულ თემაზე მოხალისე ლექტორი სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენელი - გიორგი მამადაშვილი იყო. პროექტი „მოხალისე ლექტორი“ მოსწავლეთა გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებასა და საზოგადოებაში მოხალისეობრივი ჩართულობის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.

საჯარო განხილვები