ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

მრავალმხრივი ხელშეკრულებები

დასახელება

შავი ზღვის დაბინძურებისაგან დაცვის კონვენცია

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

მაია ჯავახიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე

ელ.ფოსტა

maia.javakhishvili@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

blacksea-commission.org
# #

დასახელება

ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ნონა ხელაია
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა

nona.khelaia@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

cbd.int
# #

დასახელება

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენცია

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ნინო თხილავა
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა

nino.tkhilava@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

unfccc.int
# #

დასახელება

ოზონის შრის დაცვის შესახებ (ვენის) კონვენცია

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ნოე მეგრელიშვილი
გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტის ატმოსფერული ჰაერის სამმართველოს მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

ელ.ფოსტა

noe.megrelishvili@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

ozone.unep.org
# #

დასახელება

კონვენცია გადაშენების პირას მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობათა საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ (CITES)

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

თეონა ქარჩავა
ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა

teona.karchava@mepa.gov.ge

ვებ გვერდი

cites.org
# #

საჯარო განხილვები