ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

მრავალმხრივი ხელშეკრულებები

დასახელება

კონვენცია ბირთვული ნივთიერებების ფიზიკური დაცვის შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

კახაბერ კეშელავა
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ინსპექტირებისა და რეაგირების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

ელ.ფოსტა

kakhaber.keshelava@anrs.gov.ge

ვებ გვერდი

iaea.org
# #

დასახელება

გაერთიანებული კონვენცია გამოყენებულ საწვავთან მოპყრობის უსაფრთხოებისა და რადიოაქტიურ ნარჩენებთან მოპყრობის უსაფრთხოების შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

გიორგი ნაბახტიანი
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს რადიოაქტიური ნარჩენების მართვის დეპარტამენტის უფროსი

ელ.ფოსტა

giorgi.nabakhtiani@anrs.gov.ge

ვებ გვერდი

iaea.org
# #

დასახელება

კონვენცია ბირთვული ავარიის შემთხვევაში ადრეული შეტყობინების შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ხატია ჯიქურიძე
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ელ.ფოსტა

khatia.jikuridze@anrs.gov.ge

ვებ გვერდი

iaea.org
# #

დასახელება

კონვენცია ბირთვული ავარიის ან რადიაციული ავარიული სიტუაციის შემთხვევაში დახმარების შესახებ

ეროვნული პასუხისმგებლობის პირი

ხატია ჯიქურიძე
სსიპ ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს უფროსის მოადგილე

ელ.ფოსტა

khatia.jikuridze@anrs.gov.ge

ვებ გვერდი

iaea.org
# #

საჯარო განხილვები