ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

გარემოსდაცვითი მმართველების სერტიფიკატებით დაჯილდოება

გარემოსდაცვითი მმართველების სერტიფიკატებით დაჯილდოება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში კიდევ 20მდე ადამიანმა გაიარა გარემოსდაცვითი მმართველის კურსი. 

ხუთდღიანი პროგრამის დასრულების შემდგომ, მონაწილეებმა ტესტირება გაიარეს და სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ. 

დღეიდან პროგრამის მონაწილეები კომპანიებისთვის შეძლებენ:
ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადებასა და გაახლებას;
ნარჩენების მართვის გეგმის განხორციელების ორგანიზებას;
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე თვითმონიტორინგისა და 
შიდა კონტროლის განხორციელებას;
ცენტრი აგრძელებს სასწავლო პროგრამას „გარემოსდაცვითი მმართველი.“

საჯარო განხილვები