ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

თევზჭერის მარეგულირებელი აქტების საჯარო განხილვა

თევზჭერის მარეგულირებელი აქტების საჯარო განხილვა

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში თევზჭერის საკითხების მარეგულირებელ კანონქვემდებარე აქტებში ცვლილებების შეტანის მიზნით მომზადებული პროექტების საჯარო განხილვა გაიმართა.

შეხვედრაზე განიხილებოდა პროექტები:
1. “თევზჭერის ლიცენზიის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“
2. “თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ 
3. “სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით თევზჭერის წესის დამტკიცების შესახებ“

საჯარო განხილვები