ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

ლექცია/სემინარები გარემოსდაცვითი თემატიკით სკოლის მოსწავლეებთან

ლექცია/სემინარები გარემოსდაცვითი თემატიკით სკოლის მოსწავლეებთან

2014 წლის 6 ნოემბერს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა ქ. თბილისის 29-ე საჯაროსკოლის აღსაზრდელებთან.

2014 წლის 6 ნოემბერს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა ქ. თბილისის 29-ე საჯაროსკოლის აღსაზრდელებთან. მოსწავლეებს ჩაუტარდათ სემინარები ადამიანის უფლებების შესახებ გარემოს დაცვის სფეროში - ,,ორჰუსის კონვენცია“, ასევე დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობისა და ნარჩენების მართვის შესახებ. 

სემინარების მიზანია საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, პასუხისმგებლობის გაზრდა, საკუთარი ქცევის შეფასება და შეცვლა გარემოს სასარგებლოდ.

საჯარო განხილვები