ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

ლექცია/სემინარები გარემოსდაცვითი თემატიკით სკოლის მოსწავლეებთან

ლექცია/სემინარები გარემოსდაცვითი თემატიკით სკოლის მოსწავლეებთან

ამა წლის 4 ნოემბერს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა ქ. თბილისის 116-ე საჯარო სკოლის აღსაზრდელებთან. 

ამა წლის 4 ნოემბერს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ორგანიზებით შედგა შეხვედრა ქ. თბილისის 116-ე საჯარო სკოლის აღსაზრდელებთან. შეხვედრა გაიმართა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში, სადაც მოსწავლეები გაეცნენ ადამიანის უფლებებს გარემოს დაცვის სფეროში - ,,ორჰუსის კონვენცია“, ასევე მოისმინეს სემინარი დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობის შესახებ. სემინარების მიზანია საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, პასუხისმგებლობის გაზრდა, საკუთარი ქცევის შეფასება და შეცვლა გარემოს სასარგებლოდ. 

მსგავსი ტიპის შეხვედრები რეგულარულ ხასიათს ატარებს და მასში მონაწილეობა შეუძლიათ სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს.

საჯარო განხილვები