ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

ტრენინგები დაცული ტერიტორიების რეინჯერებისთვის

ტრენინგები დაცული ტერიტორიების რეინჯერებისთვის

ტრენინგების ციკლი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერებისთვის გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის აღსრულებისა და ტყის მართვის საკითხების თემატიკით.

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ორგანიზებით, USAID პროგრამის (წყალშემკრები ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოში) მხარდაჭერით მიმდინარეობს ტრენინგების ციკლი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერებისთვის გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის აღსრულებისა და ტყის მართვის საკითხების თემატიკით. ტრენინგის კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს დაცული ტერიტორიების ტყის მცველების ფუნქცია-მოვალეობებიდან გამომდინარე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირებისა და ტყის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით. 

პროექტის ფარგლებში ტრენინგებს გაივლიან კოლხეთის ეროვნული პარკის, თბილისის ეროვნული პარკის, მაჭახელას დაცული ტერიტორიებისა და მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციების რეინჯერები.სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ორგანიზებით, USAID პროგრამის (წყალშემკრები ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა საქართველოში) მხარდაჭერით მიმდინარეობს ტრენინგების ციკლი სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერებისთვის გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის აღსრულებისა და ტყის მართვის საკითხების თემატიკით. ტრენინგის კურსი მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს დაცული ტერიტორიების ტყის მცველების ფუნქცია-მოვალეობებიდან გამომდინარე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რეაგირებისა და ტყის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით. პროექტის ფარგლებში ტრენინგებს გაივლიან კოლხეთის ეროვნული პარკის, თბილისის ეროვნული პარკის, მაჭახელას დაცული ტერიტორიებისა და მტირალას ეროვნული პარკის ადმინისტრაციების რეინჯერები.

საჯარო განხილვები