ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

ახალგაზრდა სპეციალისტთა ტყის ტაქსაციაში გადამზადება

ახალგაზრდა სპეციალისტთა ტყის ტაქსაციაში გადამზადება

მიმდინარე წლის სექტემბრიდან საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში დაიწყო და 2 თვის განმავლობაში გაგრძელდება ახალგაზრდა სპეციალისტთა ტყის ტაქსაციაში გადამზადების მოკლევადიანი სასწავლო კურსი. 

მიმდინარე წლის სექტემბრიდან საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში დაიწყო და 2 თვის განმავლობაში გაგრძელდება ახალგაზრდა სპეციალისტთა ტყის ტაქსაციაში გადამზადების მოკლევადიანი სასწავლო კურსი. ტრენინგების მიზანია ეროვნული სატყეო სააგენტოს შესაძლებლობების გაძლიერებისთვის ტყეთმომწყობების - ტაქსატორების მომზადება, მათი აღჭურვა შესაბამისი ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით, რაც ხელს შეუწყობს სატყეო სექტორში სპეციალისტების არსებობას და დარგის განვითარებას. ტრენინგის კურსის განმავლობაში ახალგაზრდა მეტყევეები გაიღრმავებენ, როგორც თეორიულ ცოდნას სატყეო მიმართულებით, ასევე შეიძენენ საველე სამუშაოების ჩატარების პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. 

პროექტი მიმდინარეობს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის, ეროვნული სატყეო სააგენტოს ორგანიზებითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით.

საჯარო განხილვები