ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

საჯარო დისკუსია ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

საჯარო დისკუსია ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში

სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის პროექტის - „ორჰუსის ცენტრები სამხრეთ კავკასიაში“ - ფარგლებში, აგრძელებს საჯარო დისკუსიებს. 

სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის პროექტის - „ორჰუსის ცენტრები სამხრეთ კავკასიაში“ - ფარგლებში, აგრძელებს საჯარო დისკუსიებს. მიმდინარე წლის 17-18 სექტემბერს, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში გაიმართა საჯარო დისკუსია „ნარჩენების მართვის კოდექსისა“ და „წყლის რესურსების მართვის“ კანონის პროექტების შესახებ. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ ოზურგეთისა და ჩოხატაურის გამგეობისა და საკრებულოს თანამშრომლები შემდეგი უწყებებიდან: დასუფთავების, ინფრასტრუქტურის, საინვესტიციო გარემოს განვითარების, ეკონომიკის, სოციალურ საკითხთა, საგარეო ურთიერთობათა, სოფლის მეურნეობის და სხვა.

საჯარო განხილვები