ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

ახალგაზრდა სპეციალისტთა ტყის ტაქსაციაში გადამზადება

ახალგაზრდა სპეციალისტთა ტყის ტაქსაციაში გადამზადება

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის ფარგლებში “სტაჟირება საჯარო სამსახურში“, სხვადასხვა უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული სატყეო ფაკულტეტის 20-მდე სტუდენტი 2 თვიან სასწავლო კურსსა და საველე პრაქტიკას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში გაივლის.

საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივის ფარგლებში “სტაჟირება საჯარო სამსახურში“, სხვადასხვა უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული სატყეო ფაკულტეტის 20-მდე სტუდენტი 2 თვიან სასწავლო კურსსა და საველე პრაქტიკას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში გაივლის.

პროექტი მიმდინარეობს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის, ეროვნული სატყეო სააგენტოს ორგანიზებითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით.

საჯარო განხილვები