ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

საჯარო დისკუსია - ნარჩენების მართვის კოდექსი

საჯარო დისკუსია - ნარჩენების მართვის კოდექსი

სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“ აგრძელებს საჯარო დისკუსიას "ნარჩენების მართვის კოდექსზე", მინდინარე წლის 30 მაისს დისკუსია გაიმართა ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სადაც გამგეობის და საკრებულოს წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „ნარჩენების მართვის კოდექსით“ განსაზღვრულ სიახლეებზე.

სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“ აგრძელებს საჯარო დისკუსიას "ნარჩენების მართვის კოდექსზე", მინდინარე წლის 30 მაისს დისკუსია გაიმართა ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სადაც გამგეობის და საკრებულოს წარმომადგენლებს მიეწოდათ ინფორმაცია „ნარჩენების მართვის კოდექსით“ განსაზღვრულ სიახლეებზე. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა კოდექსის იმ თავებზე, რომლებიც განსაზღვრავენ მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებას ნარჩენების მართვის სფეროში.

ლექცია/სემინარები გარემოს დაცვის თემებზე სკოლის მოსწავლეებთან.

საჯარო განხილვები