ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

საჯარო ლექცია/სემინარები სკოლის მოსწავლეებისთვის

საჯარო ლექცია/სემინარები სკოლის მოსწავლეებისთვის

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ინიციატივით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში რეგულარულად ტარდება საჯარო ლექცია/სემინარები გარემოსდაცვით თემებზე. 

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ინიციატივით, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში რეგულარულად ტარდება საჯარო ლექცია/სემინარები გარემოსდაცვით თემებზე. 28 მაისს ქ. თბილისის ახალი ქართული გიმნაზიის აღსაზრდელებმა მოისმინეს სემინარი დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობის თემატიკით, მოსწავლეები ასევე გაეცნენ ადამიანის უფლებებს გარემოს დაცვის სფეროში. სემინარების მიზანია საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლება, პასუხისმგებლობის გაზრდა, საკუთარი ქცევის შეფასება და შეცვლა გარემოს სასარგებლოდ. მსგავსი ტიპის შეხვედრები რეგულარულ ხასიათს ატარებს და მასში მონაწილეობა შეუძლიათ სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების წარმომადგენლებს.

საჯარო განხილვები