ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

გარემოსდაცვითი მმართველი დასრულდა

გარემოსდაცვითი მმართველი დასრულდა

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დისტანციური სასწავლო კურსი - „გარემოსდაცვითი მმართველი“ დასრულდა. კურსის ფარგლებში, 16 გარემოსდაცვითი მმართველი მომზადდა. კურსდამთავრებულებმა ნარჩენების მართვის გეგმის მომზადების, განახლებისა და კომპანიაში შიდა კონტროლის განხორციელების მიმართულებით საჭირო ცოდნა შეიძინეს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ, სულ, 483 გარემოსდაცვითი მმართველია გადამზადებული. მათი უმრავლესობა, სხვადასხვა ორგანიზაციაში, გარემოსდაცვითი მმართველის პოზიციაზეა დასაქმებული.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის სასწავლო პროგრამა კერძო სექტორისთვის ნარჩენების მართვის სფეროში არსებული ყველა ვალდებულების სწავლებას ითვალისწინებს და მოიცავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ ნაწილს ნარჩენების ელექტრონულ სისტემაში ანგარიშგების უზრუნველყოფის ხელშეწყობისთვის.

სასწავლო კურსში მონაწილეობა შეუძლიათ, როგორც იურიდიული პირების მიერ წარმოდგენილ კანდიდატებს, ისე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

პროგრამა კომპანიებს საშუალებას აძლევს, ჰყავდეთ კანონით დაკისრებული მოთხოვნებისა და თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით გადამზადებული სპეციალისტი.

„ნარჩენების მართვის კოდექსით“ კომპანიებს, რომლებიც წლის განმავლობაში 200 ტონაზე მეტ არასახიფათო, 1000 ტონაზე მეტ ინერტულ ან ნებისმიერი რაოდენობის სახიფათო ნარჩენს წარმოქმნიან, ეკისრებათ ვალდებულება, ჰყავდეთ ნარჩენების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი - გარემოსდაცვითი მმართველი.

საჯარო განხილვები