ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

ახალი სასწავლო მოდულები აგრარული მიმართულების უნივერსიტეტისა და პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებს გააცნეს

ახალი სასწავლო მოდულები აგრარული მიმართულების უნივერსიტეტისა და პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებს გააცნეს

სასწავლო მოდულის „კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა” გაცნობის მიზნით, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრმა, აჭარაში, აგრარული მიმართულების უნივერსიტეტისა და პროფესიული კოლეჯების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრები გამართა.

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის დირექტორმა, თამარ ალადაშვილმა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კოლეჯების „ბლექსი” და „ახალი ტალღა”, აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის თანამშრომლებს, აგრარული მიმართულების პედაგოგებს, ხარისხის მენეჯერებსა და კოლეჯების დირექტორებს „კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის” კურსი და „კლიმატის ცვლილების მიმართ მდგრადი, დაბალემისიებიანი სოფლის მეურნეობა” გზამკვლევი გააცნო.

კურსი მოიცავს საქართველოში აგროეკოლოგიური და კლიმატური ზონების მიმოხილვას; არსებული კლიმატური პირობების გათვალისწინებით, მემცენარეობასა და მეცხოველეობაში ჩამოყალიბებული პრაქტიკის გაცნობას; კლიმატის ცვლილების გავლენას სოფლის მეურნეობაზე; ასევე, კლიმატგონივრული და მდგრადი სოფლის მეურნეობის განვითარების მნიშვნელობას. პროფესიულ სასწავლებლებში კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის სასწავლო კურსის დანერგვის მიზანი, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების შეფასების, აღნიშნული რისკების შემამცირებელი ღონისძიებების შემუშავების და თანამედროვე მიდგომების დანერგვის ხელშესაწყობად, შესაბამისი პროფესიული კადრების მომზადებაა.

ქვეყანაში კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, გაეროს განვითარების პროგრამისა და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მხარდაჭერით, პროექტის - „საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების მოდერნიზაცია” ფარგლებში, საქართველოში პირველი სასწავლო მოდული შემუშავდა.

საჯარო განხილვები