ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

პროექტები

საქართველოში ტყის სექტორის რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა - ECO.Georgia

პროექტი „საქართველოში ტყის სექტორის რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერა - ECO.Georgia“ (ტყის დეგრადაციით გამოწვეული სათბურის აირების ემისიების შემცირებისთვის) შემუშავდა საქართველოში სატყეო სექტორის მხარდაჭერის, კლიმატის ცვლილების შერბილებისა და მიმდინარე სატყეო რეფორმის განხორციელებაში წვლილის შეტანის მიზნით. პროექტი ტყის აღდგენის, ტყის კარგვის შემცირების, ტყის მდგრადი მართვისა და კონსერვაციის გზით ხელს უწყობს ტყის ნახშირბადის მარაგების გაზრდას, ასევე ეხმარება ენერგოეფექტური და ალტერნატიული საწვავი საშუალებებისთვის ბაზრის განვითარებას, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და ადგილობრივი თვითმმართველობის როლის გაზრდას ტყის მდგრად მართვაში, ცნობიერების ამაღლების, პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებისა და შესაბამისი პოლიტიკისა და რეგულაციების მეშვეობით.

 

პროექტი შედგება სამი კომპონენტისგან: 

  • ტყის მდგრადი მართვა
  • ენერგოეფექტური ტექნოლოგიებისა და ალტერნატიული საწვავის ბაზრის განვითარება
  • შემოსავლების წყაროები და ადგილობრივი თვითმმართველობა ტყის მართვაში

პროექტის სამიზნე მუნიციპალიტეტებია: თიანეთი, ოზურგეთი, ლანჩხუთი, ჩოხატაური, დედოფლისწყარო, თელავი, ახმეტა და ყვარელი.

პროექტის ფარგლებში სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი უზრუნველყოფს ეროვნულ დონეზე, ცნობიერების დონის ამაღლების მიზნით, სხვადასხვა აქტივობების განხორციელებას.

ამ მიმართულებით მოსალოდნელი შედეგები:

1. ონლაინ ცოდნის მართვისა და ტრენინგის პლატფორმის განვითარება
2. ეროვნულ დონეზე ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიის დაგეგმვა და განხორციელება.

დონორი - კლიმატის მწვანე ფონდი (GCF), გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტრო (BMZ), შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (SDC) და საქართველოს მთავრობა.

განმახორციელებელი  - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, ეროვნული სატყეო სააგენტო, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი, სოფლის განვითარების სააგენტო, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ).

საკონტაქტო პირი: ნათელა ბლიაძე - პროექტის კოორდინატორი, ელ.ფოსტა - natela.bliadze@eiec.gov.ge 


საჯარო განხილვები