ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

საჯარო განხილვები

  • გამოქვეყნების თარიღი
  • წერილობითი მოსაზრებები
  • საჯარო განხილვა

კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „მეგა ჰოლდინგის“ მდ. მტკვარზე სასარგებლო წიაღისეულის (1 077 900 მ3 ქვიშა-ხრეში) მოპოვების პროექტი

შიდა ქართლი, კასპი, ქ. კასპი, კასპის მუნიციპალიტეტი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო  აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.
დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე:

კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს „მეგა ჰოლდინგის“ მდ. მტკვარზე სასარგებლო წიაღისეულის (1 077 900 მ3 ქვიშა-ხრეში) მოპოვების პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2023 წლის 6 ივლისის ჩათვლით.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/4834

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჩატარდება 2023 წლის 16 ივნისს, 14:00 საათზე. მისამართი: კასპის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა.