ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

საჯარო განხილვები

  • გამოქვეყნების თარიღი
  • წერილობითი მოსაზრებები
  • საჯარო განხილვა

შპს „ქვიშა ბათუმის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გაუქმების შესახებ

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ბათუმი, ქ. ბათუმი, ქ, ბათუმი

ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე გამოვლენილი ხარვეზებიდან გამომდინარე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ ქ. ბათუმში, შპს „ქვიშა ბათუმის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის გზშ-ის ანგარიშზე შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება. შესაბამისად, 2022 წლის 7 ივლისს 15:00 საათზე ქ. ბათუმში, დიდაჭარის ქ. #23-ში გზშ-ის ანგარიშის  განხილვის მიზნით დაგეგმილი საჯარო განხილვა გაუქმდა.

დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/286