ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

საჯარო განხილვები

  • გამოქვეყნების თარიღი
  • წერილობითი მოსაზრებები
  • საჯარო განხილვა

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქვემო ქართლის ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (ეგხ ,,ტანძიას" N69 ანძიდან - N85 ანძამდე მონაკვეთის დერეფნის ცვლილება)

ქვემო ქართლი, ბოლნისი, სოფ. გეტა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გეტა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო  აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.

დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე:

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ ქვემო ქართლის ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ქვესადგურების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (ეგხ ,,ტანძიას" N69 ანძიდან - N85 ანძამდე მონაკვეთის დერეფნის ცვლილება)

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2022 წლის 23 სექტემბრის ჩათვლით.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/565

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჩატარდება 2022 წლის 9 სექტემბერს, 14:00 საათზე. მისამართი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გეტას სარიტუალო დარბაზი.