ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

საჯარო განხილვები

  • გამოქვეყნების თარიღი
  • წერილობითი მოსაზრებები
  • საჯარო განხილვა

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იანეთში შპს „იქსენერჯი გრუპის“ ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

იმერეთი, სამტრედია, სოფ. იანეთი, სამტრედიის მუნიციპალუტეტი, სოფ. იანეთი

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო  აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.

დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე:

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. იანეთში შპს „იქსენერჯი გრუპის“ ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2022 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/955 

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჩატარდება 2022 წლის 30 ნოემბერს, 14:00 საათზე. მისამართი: სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. იანეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.