ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

საჯარო განხილვები

  • გამოქვეყნების თარიღი
  • წერილობითი მოსაზრებები
  • საჯარო განხილვა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღთაკლიაში, შპს „პეტროლჰაბის“ 9000 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

ქვემო ქართლი, გარდაბანი, სოფ. აღთაქლა, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი სოფ. აღთაკლია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო  აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.

დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. აღთაკლიაში, შპს „პეტროლჰაბის“ 9000 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2022 წლის 21 დეკემბრის ჩათვლით.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/957  

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჩატარდება 2022 წლის 2 დეკემბერს, 15:00 საათზე. მისამართი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. აღთაკლიის საჯარო სკოლის შენობა.