ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

საჯარო განხილვები

  • გამოქვეყნების თარიღი
  • წერილობითი მოსაზრებები
  • საჯარო განხილვა

ქ. თბილისში, შპს „ავზი 94”-ის 4950 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია

თბილისი, თბილისი, ქ. თბილისი, ქ. თბილისის № 218 საჯარო სკოლის შენობა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო  აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.

დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე:

ქ. თბილისში, შპს „ავზი 94”-ის 4950 მ3 მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2023 წლის 6 იანვრის ჩათვლით.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე - https://nea.gov.ge/Ge/GZSH/1075  

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჩატარდება 2022 წლის 19 დეკემბერს, 15:00 საათზე. მისამართი:  ქ. თბილისის № 218 საჯარო სკოლის შენობა.