ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

საჯარო განხილვები

  • გამოქვეყნების თარიღი
  • წერილობითი მოსაზრებები
  • საჯარო განხილვა

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. გაჩიანში შპს „ცენტრა თბილისის ტერმინალის“ 1000 მ3 ან მეტი მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავებისა და ბიტუმის საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია

ქვემო ქართლი, გარდაბანი, აღთაკლიის თემი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ აღთაკლია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. გაჩიანში შპს „ცენტრა თბილისის ტერმინალის“ 1000 მ3 ან მეტი მოცულობის ნავთობპროდუქტების საცავებისა და ბიტუმის საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2024 წლის 4 ივლისის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი N150 ან გაუგზავნოთ ელ-ფოსტაზე: eia@mepa.gov.ge 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ გარემოსდაცვითი შეფასების პორტალი - https://ei.gov.ge/ka/info/8d7ed7cd-6727-4a58-867d-d05375fa6459    

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჩატარდება:

2024 წლის 12 ივნისს 13:00 საათზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის  სოფ. აღთაკლიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.