ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

საჯარო განხილვები

  • გამოქვეყნების თარიღი
  • წერილობითი მოსაზრებები
  • საჯარო განხილვა

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება

სამეგრელო და ზემო სვანეთი, სენაკი, სოფ. ზანა, სენაკის მუნიციპალიტეტი სოფ. ზანა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აქვეყნებს დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს.

ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ, წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

გზშ-ის ანგარიში იხილეთ ქვემოთ :
სენაკის მუნიციპალიტეტში, ინდ. მეწარმე ირაკლი ტყებუჩავას პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შენიშვნები და მოსაზრებები მიიღება წერილობით 2022 წლის 3 იანვრის ჩათვლით.

ანგარიში და დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა ჩატარდება 2021 წლის 16 დეკემბერს 15:00 სთ-ზე.  მისამართი: სენაკის მუნიციპალიტეტის სოფ. ზანას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.