ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ბაჩო  მაჭარაძე

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა;  ნარჩენების მართვა; 

"პეპსი კავკასია" - შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მენეჯერი

განათლება - NEBOSH, IOSH, გარემოსდაცვითი მმართველი (2016 წ.).

გამოცდილება - ტრენერი "ბიზნესის და ტექნოლოგიების აკადემიაში (ნარჩენების მართვა). კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორი "შრომის უსაფრთხოებაში"

ელ-ფოსტა: Bacho_macharadze@yahoo.com


საჯარო განხილვები