ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ქეთევანი ლორთქიფანიძე

სურსათის უვნებლობა; 

განათლება : ქიმიკოსი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი     სპეციალობა: გარემოს ქიმია და კონტროლი                                                                                 
განათლება : სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტი, OCN  / Yore Learning,  ბრიტანეთი                            
განათლება: შრომის უსაფრთოების სპეციალისტი , სახელმწიფო აკრედიტებული კურსი
სურსათის უვნებლობის მენეჯერი - გამოცდილება 21 წელი 
HACCP -ის სისტემის სპეციალსტი - გამოცდილება 8 წელი 
ტრენერი ( სურსათის უვნებლობა, ჰიგიენა და HACCP )  - გამოცდილება 12 წელი 
ხარისხიs მენეჯერი ISO 9001, ISO 17025 , ISO  15198 - გამოცდილება 5 წელი 

ტურიზმი, სასტუმრო ბიზნესის სექტორი, საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, სამედიცინო და საგამოცდო ლაბორატორია

ელ-ფოსტა: ketevanlortkipanidze@gmail.com 

საჯარო განხილვები