ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მაკა შუბლაძე

სურსათის უვნებლობა; 

სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

საჯარო განხილვები