ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

კახა სოხაძე

სურსათის უვნებლობა;  ბიოწარმოება;  კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა; 

"განათლება:
•თბილისისსახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. პროფილაქტიკური მედიცინის  ფაკულტეტი 1989-1995 წ.წ.
•საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის დოქტორანტურა 2014-2017წ.წ.

კვალიფიკაცია:
•ჰიგიენისტი,ეპიდემიოლოგი, პროფ. დაავადებათა ექიმი -მაგისტრი.

სამეცნიერო  ხარისხი:
აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორისამუშაო გამოცდილება:

•სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტო, სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის ხარისხის მართვისა და აღიარების სამმართველოს უფროსი 2017 წლის აპრილიდან დღემდე;
•სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილის სამმართველოს უფროსი 2016 წლის ოქტომბერი 2017 წლის აპრილი;
•სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე 2016 წლის იანვარი-ოქტომბერი;
•სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი 2012 წლიდან 2015  წლის ჩათვლით;
•სსიპ-სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის დეპარტამენტის მცენარეული წარმოშობის სურსათის სამმართველოს უფროსი 2010-2012 წ.წ.;
•საქართლოს სოფლისმეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური,სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის ზედამხედველობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 2009-2010 წ.წ.;
•საქართლოს სოფლისმეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური, მობილური რეაგირების ჯგუფის მთავარი სპეციალისტი 2007-2009 წ.წ.;
•საქართლოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახური, ახალგორის რაიონული სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 2006-2007 წ.წ."


ელ-ფოსტა: kakha.sokhadze@nfa.gov.ge

 

საჯარო განხილვები