ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

მერაბ მაჭავარიანი

ტყის მდგრადი მართვა; 

"ბიომრავალფეროვნება, დაცული ტერიტორიები,სატყეო სექტორი" 

"მეცნ. დოქტორი, 40 წლიანი სამუშაო გამოცდილება"

ელ-ფოსტა: machavarianimerab@gmail.com

საჯარო განხილვები