ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

გიორგი თხელიძე

ტყის მდგრადი მართვა; 

ეროვნული სატყეო სააგენტოს ტყის აღრიცხვის დეპარტამენტის ტყის ინფორმაციისა და კადასტრის სამმართველოს უფროსი

 

საჯარო განხილვები