ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ხათუნა ხმალაძე

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება;  გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება; 

"განათლება - ბათუმის  შ.  რუსთაველის  სახელობის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი,  ქიმია  ბიოლოგიის  სპეციალობით.  ახალციხის  აგრარულ-ეკონომიკური  კოლეჯი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით, კვალიფიკაცია იურისტ-ექსპერტი. 

კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი  კურსები: საქართველოში კავკასიის რეგიონალური გარემოსდაცვით ცენტრში კურსის სახელწოდება „გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის პროგრამების შემუშავება  “, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში კურსის სახელწოდება „ საზაფხულო სკოლა რეგიონალური ლიდერებისათვის“          პოლონეთში ორჯერ ,  ვარშავაში,  ოპოლეში, სამოქალაქო განათლების მიმართულებით. ამერიკის  შეერთებულ  შტატებში,  ორეგონის შტატში, კურსის სახელწოდება  „გარემოსდაცვა ტურისტულ ზონებში“, გერმანიის  ფედერაციულ  რესპუბლიკაში  ქ.  ბერლინში    კურსის სახელწოდება:  გარემოსდაცითი  მენეჯმენტის  მეთოდიკა  და  ტექნიკა;    კომუნიკაცია, მოდერაცია და პრეზენტაცია;                                                                                                 

გამოცდილება- კავკასიის  გარემოსდაცვითი  არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის (CENN)  - რეგიონალური  კოორდინატორი  სამცხე-ჯავახეთში,    პროექტი “ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში“. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა  დედამიწის  მეგობრები -რეგიონალური კოორდინატორი, საქართველოს  პროექტში    „დავასუფთაოთ  საქართველო  საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების    მართვის გაუმჯობესების პროცესებში”.                                                                                                                                                               

საქართველოს  გარემოს  დაცვის  სამინისტროს  სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალურ  სამმართველოში:  სამმართველოს  უფროსის  მოადგილე,  სამმართველოს უფროსი,  1995  -2011  წწ, ახალციხის  სახელმწიფო  სასწავლო  უნივერსიტეტი  - მიწვეული ბიოლოგიის და ეკოლოგიური საგნების მასწავლებელი; ქალაქ ახალციხის N1 და N6 საჯარო სკოლებში სამყაროსმცოდნეობის, ბიოლოგიის და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი 1995-2003 წწ. ვარ ავტორი გამოცემის ახალციხის ქვაბულის ჰიდროლოგიური ქსელი და იქთიოფაუნა".

2013  წლიდან  დღემდე  - საქართველოს  განათლებისა  და  მეცნიერების  სამინისტროს  ტერიტორიულ ორგანო - ქალაქ ახალციხის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი.                                                                                                                          

2000  წლიდან  დღემდე - გარემოსდაცვითი  არასამთავრობო  ორგანიზაცია- სამცხე-ჯავახეთის  რეგიონალური გარემოსდაცვითი კავშირი “ეკოდახა“-ს - კონსულტანტი გარემოსდაცვით და განათლების საკითხებში.                                                                                 
2013  წლიდან  დღემდე  - მასწავლებელთა პროფესიული  განვითარების  ეროვნული  ცენტრის  სამოქალაქო  განათლების  ტრენერი, ტრენერ  კონსულტანტი

ელ-ფოსტა: khatuna.9779@yahoo.com


საჯარო განხილვები