ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

გიზო ჭელიძე

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება;  გარემოსდაცვითი პოლიტიკა;  მიწის მართვა;  გარემოს დაცვა და ევროინტეგრაცია; 

გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ჰიდრომელიორაციისა და მიწის მართვის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი.

 

საჯარო განხილვები