ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

გვანცა სივსივაძე

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება; 

გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოსა და კლიმატის ცვლილების დეპარტამენტი. წყლის სამმართველოს პირველი კატეგორიის სპეციალისტი.

 

 

საჯარო განხილვები