ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

ექსპერტთა ბაზა

ალვერდ ჩანქსელიანი

მწვანე ეკონომიკა;  ნარჩენების მართვა;  მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება;  ქიმიური ნივთიერებების მართვა; 

ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის დეპარტამენტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი

საჯარო განხილვები