ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

განცხადებები

2023 წლის 22 მაისს, 11 საათზე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოში, „თბილისის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის“ პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება

2023 წლის 22 მაისს, 11 საათზე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოში, „თბილისის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის“ პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება

2023 წლის 22 მაისს, 11:00 სთ-ზე, ქ თბილისში (მის: ჭავჭავაძის გამზირი N37, სასტუმროში Pullman Tbilisi Axis Towers) თბილისის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება.

თბილისის ეროვნული პარკის მენეჯმენტის გეგმის პროექტის შემუშავება-განახლება განხორციელდა დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და თბილისის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის მიერ, ადგილობრივი მოსახლეობის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, ადგილობრივი თვითმმართველობის და სხვა შესაბამისი დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით. მენეჯმენტის გეგმა შემუშავდა გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP-ის პროექტის „მდგრადი განვითარებისა და დაცული ტერიტორიების მართვის სისტემის გაძლიერება“ ფარგლებში. 

მენეჯმენტის გეგმა შემუშავდა საქართველოს კანონის „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ მოთხოვნებისა და საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2014 წლის 12 მარტის N110 ბრძანებით დამტკიცებული “დაცული ტერიტორიების მენეჯმენტის გეგმის სტრუქტურის, შინაარსისა და თემატური ნაწილების შემუშავების მეთოდოლოგიის მომზადების ეტაპებისა და პროცედურების შესახებ” დებულების შესაბამისად. მენეჯმენტის გეგმის მიზანია თბილისის ეროვნული პარკისთვის გრძელვადიანი მიზნების დასახვა და ამ მიზნების მისაღწევად საჭირო ღონისძიებების განსაზღვრა. 

დოკუმენტის საჯარო განხილვის შემდეგ დაინტერესებული მხარეების მიერ მოწოდებული შენიშვნები და რეკომენდაციები კანონის შესაბამისად გათვალისწინებული იქნება დოკუმენტის საბოლოო ვერსიაში.

 

საჯარო განხილვები