ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

სიახლეები

საკანონმდებლო ცვლილება მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობაზე მომსახურე პირებისთვის

საკანონმდებლო ცვლილება მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობაზე მომსახურე პირებისთვის

თუ ხარ მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობებზე მომსახურე 
• ფიზიკური პირი
• ინდივიდუალური მეწარმე ან  იურიდიულ პირი

ახორციელებ:
• მონრეალის ოქმით გათვალისწინებული ნივთიერებების შეძენას/გასხვისებას, შეგროვებას, რეციკლირებას, აღდგენას ან განთავსებას

ემსახურები:
• ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან თბურ ტუმბოებს

2024 წლის 1 იანვრიდან 

ფიზიკური პირისთვის
• სერტიფიკატის მოქმედების ვადა  5 წელია
• სასერტიფიკატო გამოცდის საფასური 100 ლარი

მეწარმე/იურიდიული პირისთვის 
• სერტიფიკატი გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალური მეწარმე ან იურიდიული პირი ამ საქმიანობას ახორციელებს ერთი ან რამდენიმე დაქირავებული სერტიფიცირებული ფიზიკური პირის მეშვეობით 
• სერტიფიკატის მოქმედების ვადაა 3 წელი
• სერტიფიცირების საფასურია 300 ლარი 

ინდივიდუალური მეწარმე ვალდებულია, აიღოს მეწარმის სერტიფიკატი!

გაიგე მეტი: https://eiec.gov.ge/Ge/CertificateCourses/1  

საჯარო განხილვები