ლაშა ციგრიაშვილი

კაკლოვანი კულტურები;

დემეტრე ლიპარტია

კაკლოვანი კულტურები; კენკროვანი კულტურები;

ხათუნა ხმალაძე

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება; გარემოსდაცვითი ცნობიერება და განათლება;

გიზო ჭელიძე

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება; გარემოსდაცვითი პოლიტიკა; მიწის მართვა; გარემოს დაცვა და ევროინტეგრაცია;

ნინო გოხელაშვილი

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება; ადამიანის გარემოსდაცვითი უფლება და ვალდებულება;

გვანცა სივსივაძე

გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება;

ალვერდ ჩანქსელიანი

მწვანე ეკონომიკა; ნარჩენების მართვა; მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება; ქიმიური ნივთიერებების მართვა;

ბაჩო მაჭარაძე

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა; ნარჩენების მართვა;