ვიდეო ზარი ონლაინ დახმარება

გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

eng
ადაპტირებული შშმ პირებისთვის

განცხადებები

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა საქართველოს  ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი       ახმეტის ინოვაციების ცენტრი     ქვეპროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა   იხილეთ სრულად

საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის (GENIE) პროექტი ახმეტის ინოვაციების ცენტრი ქვეპროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საჯარო განხილვები